O projekcie

Projekt „Z POWERem do pracy!”

 

Projekt „Z POWERem do pracy!” Nr POWR.01.02.01-10-0062/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizatorem projektu jest Forecast Consulting sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 93-578 Łódź ul. W. Wróblewskiego 18/810.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych
  2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
  3. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych
  4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie
  5. 4 miesięczne staże prowadzące do nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

Dla uczestników przewidziano zwroty kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego, uzyskanie uznanych kwalifikacji, materiały i catering w ramach szkoleń.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.